Każdy chciałby jeść zdrowo – rolnictwo ekologiczne

Wartości odżywcze zwarte w naszych potrawach to jednak nie wszystko. Na problem spojrzano dużo szerzej i wypracowano koncepcje żywności ekologicznej.

To nie tylko zdrowa żywność – jej korzystne dla zdrowia wartości są raczej dodatkowym efektem wprowadzonych zasad, niż celem samym w sobie. A celem rolnictwa ekologicznego, a więc gałęzi gospodarki wytwarzającej żywność ekologiczną, jest ograniczenie wpływu produkcji rolnej na środowisko i sprawienie, by służyła ona ludziom – rozwojowi lokalnych społeczności i gmin wiejskich.

Dlatego w rolnictwie ekologicznym nie stosuje się nawozów sztucznych, GMO, ani pestycydów. Obecne są za to nawozy naturalne. Ogólnie produkcja rolna prowadzona jest w sposób, który w jak najmniejszym stopniu na wpływać na środowisko, a w jak największym wspierać lokalną społeczność. Kładzie się nacisk na jak największą samowystarczalność gospodarstw rolnych.

Siłą i zaletą rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w Unii Europejskiej jest fakt, że za ideami idą przepisy. Rolnictwo ekologiczne podlega określonym regulacjom, a także procesowi kontroli i certyfikacji. Gwarantuje to, że żywność ekologiczna opatrzona znakiem eko-liśica, faktycznie jest tym, za co ją uważamy. Produktem zdrowym, wytworzonym z poszanowaniem dla ludzi i przyrody.