Nawozy dolistne stałym elementem agrotechniki upraw

Mikro i makroskładniki w ilościach niezbędnych do właściwego odżywienia powinny być pobierane z gleby przez system korzeniowy. Jednak nie zawsze jest to możliwe, choćby ze względu na okresowy deficyt wody w glebie lub nieuregulowany jej odczyn. W związku z tym niezbędne jest zastosowanie nawozów dolistnych w celu dostarczenia niezbędnych ilości składników pokarmowych roślinom uprawnym.

Czynniki ograniczające pobranie składników pokarmowych z gleby

Zaspokojenie potrzeb pokarmowych roślin uprawach na składniki pokarmowe możliwe jest dzięki odpowiedniej zasobności gleby w formy łatwo dostępne dla roślin. Ich źródłem może być naturalna zawartość w glebie lub mogą zostać dostarczone wraz z nawożeniem organicznym bądź mineralnych. Składniki pokarmowe powinny być pobrane przez system korzeniowy z gleby, jednak nie zawsze jest to możliwe.

Jednym z czynników ograniczających dostępność składników pokarmowych dla roślin uprawnych jest nieuregulowany odczyn gleby. Na zmniejszenie intensywności pobierania składników pokarmowych z gleby wpływa może mieć:

  • uszkodzenie systemu korzeniowego lub łodygi
  • nadmiar wody i towarzyszący temu deficyt powietrza glebowego
  • zbyt niska temperatura gleby
  • zbyt wysoka temperatura powietrza
  • deficyt wody w glebie

W związku w powyższym w roślinie może pojawić się niedobór składników pokarmowych, który wpływa negatywnie na realizację genetycznego potencjału plonowania.

Rola nawozów dolistnych

Najważniejszą funkcją nawozów dolistnych jest dostarczenie składników pokarmowych do miejsc największego zapotrzebowania, czyli intensywnie rosnących i fotosyntezujących zielonych części roślin uprawnych. Jest to szczególnie ważne w przypadku składników niemobilnych takich jak bor, mangan, żelazo.

Powszechne wprowadzenie nawozów dolistnych do praktyki rolniczej było spowodowane wzrostem świadomości znaczenia przeciwdziałania niedoborom składników pokarmowych, zwłaszcza mikroelementów oraz zwiększeniem intensywności produkcji rolnej.

Nawozy mikroelementowe — ważna szybka dostępność dla roślin

Najszybciej dla roślin uprawach dostępne są mikroskładniki w formie chelatów, a najczęściej wykorzystywanym związkiem chelatującym jest EDTA. Połączenie z nim mikroelementów powoduję, że może być on łatwo i szybko przyswajany przez rośliny uprawne. Dodatkowym atutem wykorzystania EDTA jest dostępność mikroelementów w szerokim zakresie pH cieczy roboczej. Jest to szczególnie ważne w przypadku przygotowania mieszanin opryskowych, w których modyfikuje się jej odczyn pod kątem optymalnego dostosowania do konkretnej grupy środków ochrony roślin.

Zastosowanie odpowiedniego czynnika chelatującego umożliwia szybkie pobieranie mikroelementu oraz jego przemieszczanie do miejsca przeznaczenia, w których są włączane w procesy fizjologiczne zachodzące w roślinach.

W przypadku nawozów ALFA Mikro mikroelementy są w formie chelatu z EDTA. Dlatego też nawóz może być rekomendowany do mieszanin opryskowych bez obaw o zmniejszenie dostępności mikroskładników dla roślin uprawnych wynikających ze zbyt niskiego lub wysokiego pH cieczy roboczej. Nawóz ALFA Mikro można stosować w tank mix, którym odczyn cieczy użytkowej jest w zakresie od 4 do 8. Sprawdzone rekomendacje związane z aplikacją nawozu w mieszaninach opryskowych dostępne są materiałach marketingowych firmy Osadkowski. W przypadku przygotowania własnej mieszaniny opryskowej zalecanie jest przygotowanie próby kompatybilności w mniejszej objętości wody z zachowanie odpowiednich proporcji ALFA Mikro i innych agrochemikaliów.

Uniwersalnych charakter ALFA Mikro umożliwi jego aplikację we wszystkich gatunkach roślin uprawnych. W uprawach mających większe wymagania pokarmowe względem konkretnego mikroelementu zalecane jest stosowanie nawozów jednoskładnikowych z linii OSD np. OSD Bor (rzepak, burak cukrowy) lub OSD Cynk (kukurydza).

IonBlue to więcej niż nawożenie

Preparat IonBlue zawiera w swoim składzie bioaktywne jony miedzi i siarki. Mogą być one szybko pobierane przez rośliny uprawne i włączanie w szalki metaboliczne w miejscu największego zapotrzebowania.

Dodatkową korzyścią niezwiązana bezpośrednio funkcją odżywczą jest korzystny wpływ na zdrowotność upraw. Związane jest to z obecnością siarki i miedzi, których działanie fitosanitarne jest powszechnie znane. Jednak dzięki unikatowej technologii zastosowanej w trakcie produkcji IonBlue, zawarta w nim bioaktywna siarka i miedź, są łatwo przemieszczane w roślinie w efekcie czego można zaobserwować lepszą kondycję roślin uprawnych, co przekłada się na ich zdrowotności i zwiększenie tolerancji na czynniki biotyczne i abiotyczne.

Jak zwiększyć dostępność składników pokarmowych z nawozów?

Nawozy dolistne są składnikiem mieszanin opryskowych, dodatek adiuwanta Inex-A zwiększa stabilność i trwałość cieczy roboczej. Wpływa również korzystnie na parametry cieczy opryskowej zwiększając jej retencję na powierzchni blaszki liściowej i na zwiększenie zwilżanego obszaru oraz przyspieszenie wnikania składników pokarmowych do wnętrza roślin.