Czy czarny groch pomorze zredukować potrzebę używania nawozu?

Zdolność czarnego grochu do przyciągania pożytecznych bakterii nie jest zmniejszona przez nowoczesne praktyki rolnicze, jak pokazują wyniki nowych badań Uniwersytetu Kalifornijskiego, Riverside. Sadzenie grochu w płodozmianie z innymi uprawami może pomóc hodowcom uniknąć konieczności stosowania kosztownych, szkodliwych dla środowiska nawozów.

O czarnym grochu

Bez wystarczającej ilości azotu rośliny nie będą rosły. Groch czarnooki, należący do rodziny roślin strączkowych, jest wyjątkowy pod względem zdolności do pozyskiwania znacznych ilości azotu poprzez wabienie i ochronę bakterii wiążących azot.

„Ta zdolność roślin strączkowych doprowadziła do ich sukcesu jako trzeciej co do wielkości rodziny roślin na świecie” powiedział biolog ewolucyjny Joel Sachs z UC Riverside. Kiedy rolnicy uprawiają rośliny, często koncentrują się na cechach nadziemnych, takich jak odporność na choroby, plon i zawartość białka. Dopiero niedawno hodowcy zaczęli zwracać większą uwagę na cechy znajdujące się pod ziemią, takie jak zdolność roślin do przyciągania drobnoustrojów poprawiających jakość gleby.

W wielu przypadkach, rośliny silnie dotknięte przez ludzi nie czerpią korzyści z relacji z bakteriami tak bardzo, jak ich dzicy krewni. Patolog roślin na UC Riverside, Gabriel Ortiz, chciał się dowiedzieć, czy czarnooki groszek, popularna żywność w wielu częściach świata zachowuje zdolność przyciągania dobrych bakterii nawet po poddaniu go nowoczesnym praktykom rolniczym.

Badania Ortiza i zespołu

Ortiz i jego zespół odkryli, że groszek zachował swoją naturalną zdolność do tworzenia korzystnych relacji z bakteriami wiążącymi azot. O wpływie również na ludzkie zdrowie rozpisywał się portal www.kaszel.pl. „W rzeczywistości wydaje się, że niektóre szczepy odniosły więcej korzyści z bakterii niż ich dzicy przodkowie” – powiedział Sachs.

Eksperymenty z udziałem 20 różnych rodzajów czarnego groszku wskazują na genetyczną podstawę ich zdolności symbiotycznych. Wyniki badań publikowane są w czasopiśmie Evolution.

„Możemy wykorzystać te informacje do projektowania farm o lepszych osiągach” – powiedział Ortiz. Zespół skupił się na groszku czarnookim, ponieważ jest on również odporny na suszę, co jest ważną cechą dla plantatorów z południowej Kalifornii.